I år har redan sett en hel del uppmärksamhet som ägnas kinesiska data, som redan har orsakat betydande volatilitet på finansmarknaderna. Detta intresse i Kina kan vara proportion till den faktiska betydelsen av den kinesiska ekonomin.

 

Det finns två skäl varför Kinas data har betonats av investerare. Det har varit anmärkningsvärt stark samförstånd kring de globala ekonomiska utsikterna i år. Idén om en bra US återhämtning, en medioker euroområdets återhämtning och stabil men mer exportledd asiatiska tillväxt är fast etablerad. Ett vitt spridda samförstånd är tråkigt, och investerare letar efter något som kan skilja deras strategi. Kinesiska data har varit de största överraskningarna för marknader i år, grep på sensation-svalt investerare.

 

Rubriken data i Kina har varit dramatisk. Ett bra exempel var februari nedgången i kinesiska exporten av mer än 18%. Ytlig analys föreslår att detta är en dramatiska ekonomiska utveckling.

 

Om dessa snedvridningar rensas alla bort, steg Kinas export förmodligen runt 5%, något mindre än 7,5% tillväxt i slutet av 2013. Naturligtvis, en ökning med 5% är mindre sannolikt att göra rubriker än en 18% nedgång, och så mer uppmärksamhet ägnas åt de mer dramatiska rapporterade figuren – och därmed Kina förutsätter mer vikt i den globala ekonomin.

 

Den uppmärksamhet som Kina är osannolikt att försvinna någon gång snart. I själva verket som USA väder snedvridningar tas bort från amerikanska data, troligtvis den ekonomiska enighet kommer att etablera sig även mer bestämt. Detta kommer läggas skyndsamt till investerarnas sökandet efter något sensationellt. Om Kinas ekonomiska prestanda kommer att vara att locka till sig mer uppmärksamhet, hur gör sin ekonomi verkligen översätta till resten av världen?

 

Kinas distorsion-justerade export nummer berätta något om världsekonomin, men inte så mycket. Titta på detaljerna i kinesiska handelsstatistiken avslöjar att det som betyder mest för den kinesiska ekonomin är amerikanska prestanda. Ja, Kinas export till USA uppgår till 5,6 procent av sin bruttonationalprodukt (BNP). Detta är viktigt - USA är viktigare än Japan, Tyskland, Storbritannien och Frankrike i kombination. Vikten av USA tyder på att måtta i Kinas export data är bara speglar det dåliga vintervädret, och inte några ekonomiska avmattningen.

 

Det har också oro över Kinas inhemska ekonomi. Det har varit vissa tecken på återhållsamhet i byggnadsverksamhet, exempelvis att öka oron för länder som exporterar till Kina. Men mycket av vad exporteras till Kina tillbringar en relativt kort tid där innan bearbetas, förpackas och re - exporteras någon annanstans i världen. Om Kinas inhemska efterfrågan försvagas, kommer endast den exporten till Kina som normalt bor i Kina vara sårbar.

 

För ett land att påverkas av volatilitet i kinesiska inhemska aktivitet, behöver ekonomin vara relativt export-fokuserad eller att sälja typ av produkt som Kina köper för sin egen konsumtion. De senare grupperna är främst råvaruexportörer. Saudiarabien gör nästan 5% av sin BNP genom att sälja olja till Kina, medan Brunei och Chile har mer än 3% av sina ekonomier som exponeras.

 

Australien, som ofta behandlas som är beroende av kinesiska efterfrågan, har exponering. Dock är endast cirka 2% av den australiska ekonomin beroende av inhemska kinesiska efterfrågan, som är endast något mer än Indonesiens exponering till Kina.

 

Andra ekonomier knutna till kinesiska inhemska aktivitet är asiatiska ekonomier som är betydande aktörer. Taiwan har mer än 5% av dess ekonomi beroende av fastlandet inhemsk efterfrågan. Malaysia ligger inte långt efter och Singapore har nästan 4% av dess ekonomi vilar på kinesiska aktivitet. Sydkorea, Thailand och Hong Kong sväva omkring 3,5% ekonomisk exponering.

 

Vad är märkbara är att USA är i hög grad likgiltig för kinesiska ekonomisk verksamhet – lite mer än 0,4% av den amerikanska ekonomin bryr sig om kinesiska inhemska efterfrågan. Europa är likaså likgiltig, med under 0,7% exponering. Den transatlantiska ekonomin helt enkelt säljer inte som mycket i Kina och kommer att vara relativt opåverkade av kinesiska inhemska ekonomiska resultat.

 

Ett samförstånd-världen är en tråkig värld, och någon skrot av en överraskning är sannolikt att vara sensationsmakeri utlåtanden i år. Kina, är med dess flyktiga data, en utmärkt kandidat för överdrivna uppmärksamhet. Investerare måste hålla huvudet och överväga vad Kina verkligen betyder för världsekonomin före att bli förförd av kortsiktig volatilitet och hype som omger Kinas tillväxt i år.